Dokumenter

Nedenfor finner samlinger av dokumenter som velforeningen har distribuert. Dersom du har behov for andre dokumenter eller eldre dokumenter enn de som finnes her, ta kontakt med styrets sekretær.

Nyhetsbrev

Styret har distribuert nyhetsbrev til medlemmene på e-post. For å motta e-post fra velforeningen må du gå til forsiden og registrere deg. Dersom du ikke har mulighet til å motta e-post eller av andre årsaker ønsker å motta nyhetsbrev på papir må du kontakte sekretæren.

Aarsmeldinger

Styrets aarsmeldinger til aarsmotet.

Årsmøteprotokoller

Referater fra ordinære årsmøter, ekstraordinære årsmøter og eiermøter.

Vedtekter

Vedtekter for Nordslettveien velforening

Økonomi

Velforeningens regnskap og budsjett

Nabovarsler

Her finner du de nabovarslene som velforeningen mottar og som styret anser som relevante for medlemmene.

Innkallinger

Innkallinger til årsmøter

TV og internett

Informasjon om TV og internett

Elbil-ladeanlegg

Dokumenter angående elbil-ladeanlegg

Generalforsamling 2022

Dokumenter angående generalforsamling 2022