Årsmøtet er gjennomført

21.03.2013 av Kristian Lier Selnæs

Årsmøtet for 2012 ble gjennomført uten at de helt store stridstemaene sto på agendaen. Til tross for oppmøte noe under pari ble det flere gode diskusjoner.

Alle forslagene til møtet ble vedtatt. For å oppsummere innebærer det følgende:

Årskontingenten øker til kr 2600,- pr halvår fra og med andre halvår 2013.

Forslag 2 til garasjereglement ble vedtatt. Den mest synlige effekten av dette er at alle garasjeplassene vil bli fysisk merket opp med en fremre grense 5,30m fra bakveggen og en midtre grense mellom hver plass. Innholdet i garasjereglementet forøvrig kan leses her: Garasjereglement.

Forslaget til parkeringsreglement ble vedtatt som foreslått. Dette kan leses her: Parkeringsreglement.

Forslaget til løsning for strømuttak til ladbare biler ble vedtatt. Det innebærer at bekoster en grunninstallasjon i garasjene etter behov og at hver enkelt som ønsker strømuttak på sin plass bekoster installasjon ut over grunninstallasjonen og betaler kr 12.500,- i påkoblingsavgift til velforeningen. Årsmøtet valgte å heve påkoblingsavgiften fra kr 10.000,- som var styrets forslag. Les mer om dette her: Strøm til ladbar bil.

Budsjettet for 2013 ble vedtatt i henhold til styrets forslag. Budsjettet for 2013 avviker vesentlig fra 2012-budsjettet på et par sentrale poster. Tilbakebetalingene fra vannlekkasjen er inntektsført med 491.000,-. Styret ønsker å benytte mye av dette i år for å ta etterslep på vedlikehold. På postene "Vedlikehold veier" og "Vedlikehold felleseiendom" er det satt av til sammen 800.000,-, noe som forhåpentligvis gjør oss i stand til å ta saker som har vært nedprioritert i flere år. I tillegg er det budsjettert med et overskudd på 126.000,-. Styret ønsker å bygge opp en solid egenkapital for å kunne ta større løft, f.eks. asfaltere alle internveiene, når det er nødvendig.

Valgkomiteen hadde dessverre ingen alternative kandidater, så det sittende styret ble gjenvalgt.