Årsmøtet 2017

25.05.2017 av Kristian Lier Selnæs

Årets årsmøte satte nok rekord både i antall stemmer tilstede og i møtevarighet. Det var tydelig at flere av sakene på agendaen engasjerte. Til sammen var 118 medlemmer representert ved oppmøte eller fullmakter.

Litt overraskende var det saken om fullmakter som skapte mest diskusjon og tok lengst tid. Det var fremmet forslag om å begrense antall fullmakter til 2 pr. person. Avstemmingen viste at det var 55 stemmer for forslaget og 28 stemmer mot (35 unnlot å stemme). Under møtet ble det dessverre sagt at forslaget dermed var vedtatt. Styret har i ettertid blitt gjort oppmerksom på at vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Da 55 stemmer for ikke er 2/3 av de avgitte stemmene ble ikke forslaget om 2 fullmakter pr. person vedtatt.

Vedtektsforslaget om at rekkehusbebyggelsen skal utformes likt utvendig ble heller ikke vedtatt (41 stemmer for, 42 stemmer mot, 35 unnlot å stemme). Forslaget om valg av takstein, derimot, ble vedtatt (69 stemmer for, 14 stemmer mot, 35 unnlot å stemme). 

I saken om aktivitetsområder redegjorde arbeidsgruppen for det de hadde kommet fram til. De har lagt ned et stort og grundig arbeid i året som har gått og presenterte to forslag som skulle tilfredsstille det flest hadde ønsket seg i forbindelse med idedugnaden. Økonomien i prosjektene har også vært nøye vurdert og arbeidsgruppen konkluderte med at velforeningen trygt kan realisere begge de to framlagte forslagene, uten verken låneopptak eller økning i velforeningskontingent.

Avstemmingen i denne saken var lagt opp slik at man først skulle stemme over om det i det hele tatt skulle gjøres noe, og deretter hva som eventuelt skulle gjøres. Første avstemmingsrunde måtte ha 2/3 flertall før man kunne gå videre, noe som tilsvarer 79 av de 118 stemmene til stede. Den påfølgende avstemmingen viste 73 stemmer for og 44 stemmer mot. Forslaget om aktivitetsområder ble dermed ikke vedtatt.

Protokollen mangler foreløpig signaturer, men vil bli lagt ut under Årsmøteprotokoller så snart dette er klart.